Oferta

I. Pełnienie funkcji Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. • Posiadam Uprawnienia Budowlane Do Kierowania Robotami Budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

II. Projektowanie budynków i obiektów budowlanych ,

Subskrybuj Sarnacki.eu RSS