Oferta

I. Pełnienie funkcji Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
• Posiadam Uprawnienia Budowlane Do Kierowania Robotami Budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

II. Projektowanie w zakresie konstrukcji budowlanej

III. Przeprowadzanie Kontroli Stanu Technicznego i Przydatności Do Użytkowania Obiektów Budowlanych.
• Przeglądy pięcioletnie, roczne i półroczne

IV. Odbiory Domów.

V. Odbiory Mieszkań Od Deweloperów.

VI. Opinie Techniczne.

Subskrybuj Sarnacki.eu RSS